พลาสติกคลุมโรงเรือน โรงเพาะชำ ทำหลังคา หนา 150 ไมครอน

57 บาท320 บาท เมตร

  • จำหน่ายเป็นเมตร เช่น ต้องการสั่งซื้อความยาว 5 เมตร ให้เลือก 5 ชิ้น แล้วกดใส่ตะกร้านะคะ
  • เลือกขนาดได้ที่ “ตัวเลือกสินค้า” นะคะ

อ่านเพิ่มเติม