ถาดเพาะกล้านาโยน ถาดเพาะข้าว 434 หลุม กล่อง 500 ใบ

4,000 บาท 3,790 บาท กล่อง

“เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่ง ขออนุญาตจำกัด 1 กล่องต่อ 1 คำสั่งซื้อนะคะ”

ซื้อเลย อ่านเพิ่มเติม