ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ขณะนี้รัฐบาลจีน🇨🇳และอินโดนีเซีย🇮🇩กำลังส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงปลาในนาข้าวอย่างขนานใหญ่


🇨🇳ประเทศจีนเพิ่มพื้นที่ #การเลี้ยงปลาในนาข้าว เพิ่มขึ้นมากถึง 11% ระหว่างปี 2016-2017 ทำให้พื้นที่ปลาในนาข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 12.5 ล้านไร่ การศึกษาในประเทศจีนพบว่าแทนที่ผลผลิตข้าวจะลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10%
จีนภูมิใจกับมรดกทางวัฒนธรรมเกษตรนี้มาก โดยได้ยื่นขึ้นทะเบียนเป็น “Globally Important Agricultural Heritage System” แล้ว พร้อมกับส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่นิเวศวัฒนธรรมนี้ไปพร้อมๆกัน เท่ากับยิงปืนครั้งเดียวได้นก 3-4 ตัวไปพร้อมกัน


🇮🇩ในขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซียจัดทำโครงการ Gentanadi เพิ่มพื้นที่เลี้ยงปลาในนาข้าว 6.25 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวที่เลี้ยงปลาในนาข้าวของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 10-20% ยังไม่รวมผลผลิตจากปลา 192-260 กิโลกรัม/ไร่ หากคิดราคาปลานิลกิโลกรัมละ 50 บาท เท่ากับชาวนาหลายล้านคนใน 2 ประเทศนี้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากถึง 11,300 บาท/ไร่ (เฉพาะรายได้จากปลาอย่างเดียว) ไม่นับผักและอาหารธรรมชาติที่ได้ฟรีๆจากแปลงนา

ระบบการเลี้ยงปลาในนาข้าว เป็นระบบนิเวศตามธรรมชาติที่มีการเกื้อกูลสมประโยชน์กันระหว่างข้าวและปลา ลดการใช้ปุ๋ย เลิกการใช้สารพิษในระบบเกษตร ทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตทั้งข้าวและปลา และยังประหยัดค่าใช้จ่ายจากปุ๋ยและสารเคมีอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าผู้ได้ประโยชน์สูงสุดจากระบบนิเวศเกษตรนี้คือมนุษย์นั่นเอง


หันกลับมามองประเทศของเรา🇹🇭 ที่เดินออกมาห่างไกลจากวิถีธรรมชาตินี้ รัฐบาลก็มักจะนึกได้แค่มาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องปัญหาราคาข้าว ถึงเวลาแล้วหรือยังที่รัฐบาลจะมองเห็นต้นตอของปัญหาและแก้ปัญหานี้ ส่งเสริมเรื่องเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารพิษกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ประชาชนมีสุขภาพดี และทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

🛒 สนใจสั่งซื้อถาดเพาะกล้านาโยน https://thaikaset.co.th/product/rice-nursery-tray/

🛒 สนใจสั่งซื้อกระชังเลี้ยงปลาสำเร็จรูป https://thaikaset.co.th/product/floating-basket/

ข้อมูลอ้างอิงจาก

https://www.facebook.com/biothai.net/

http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/asia-and-the-pacific/rice-fish-culture/en/