วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงินมี 2 วิธี ได้แก่

  1. โอนเงินเข้าบัญชี
  2. จ่ายผ่านบัตรเครดิต
back