การเปลี่ยนคืนสินค้า

สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจาก thaikaset.co.th ไปแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาและอยากเปลี่ยนสินค้าก็สามารถทำได้ โดยมีขั้นตอนการขอหรือเปลี่ยนสินค้าดังนี้


เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

  1. สินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน
  2. สินค้าที่ท่านจะเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
  3. สินค้าต้องยังมีป้ายสินค้าติดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
  4. ในกรณีเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าไปและกลับ
  5. ในกรณีคืนเงิน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับ ทางร้านคืนเงินเท่ากับมูลค่าสินค้า
back