ในสังคมกสิกรรมและการเพาะปลูกในหลาย ๆ ประเทศมักจะมีพิธีหรือประเพณีเกี่ยวกับการบวงสรวงฟ้าดิน เทพเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับพืชพรรณ ธัญญาหาร ผลผลิตทางการเกษตร ดิน น้ำ ลม ไฟ เพื่อขอให้อาหาร น้ำท่า อุดมสมบูรณ์ ฝนตกตามฤดูกาล และชีวิตดำเนินราบรื่นปลอดภัย

วันพืชมงคลวันสำคัญของเกษตรกรและชาวไทยทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและพืชพรรณธัญญาหาร โดยในปี 2561 นี้ วันพืชมงคลตรงกับวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นวันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่าแก่สืบเนื่องมาตั้งแต่โบราณ มีความงดงาม และมีความหมายเพื่อช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรไทย โดยเป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกันได้แก่

  1. พระราชพิธีพืชมงคล(พิธีสงฆ์) ซึ่งตรงกับวันเกษตรกร จะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
  2. พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ(พิธีพราหมณ์) หรือวันไถหว่าน จะประกอบพระราชพิธี ณ มณฑลท้องสนามหลวง ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้ฤกษ์ไถหว่านอยู่ระหว่างเวลา 08.29-09.19 น.

 

และส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งในวันพืชมงคล ได้แก่ อาหารเสี่ยงทายพระโค ซึ่งมี 4 ประเภท และมีคำทำนายแตกต่างกันดังนี้

  1. หากพระโคกินข้าวหรือข้าวโพด วันพืชมงคล 2561 คำทำนาย พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี
  2. หากพระโคกินถั่วหรืองา วันพืชมงคล 2561 คำทำนาย พยากรณ์ว่า ผลอาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
  3. หากพระโคกินน้ำหรือหญ้า วันพืชมงคล 2561 คำทำนาย พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์
  4. หากพระโคกินเหล้า วันพืชมงคล 2561 คำทำนาย พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับ ต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

สนใจถาดเพาะกล้าข้าวนาโยน 🛍️ช้อปเลย> https://thaikaset.co.th/product/rice-nursery-tray/ หรือแบบยกกล่อง 🛍️ช้อปเลย> https://thaikaset.co.th/product/rice-nursery-box/

สนใจวัสดุเพาะเมล็ด เพาะต้นกล้า 🛍️ช้อปเลย> https://thaikaset.co.th/product-category/nursury-plant/

 

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ สำนักเฝ่าระวังทางวัฒนธรรม , bugaboo และ matichon